ชุมชนหัตถกรรม

แหล่งชุมชนหัตถกรรม

เกี่ยวกับชุมชนหัตถกรรม

การเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความสามารถด้านงานหัตถศิลป์ที่หยั่งรากลึกในชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT จึงริเริ่มสร้างการเรียนรู้หัตถศิลป์ผ่านวิถีชีวิตชุมชน โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เดิมที่มีครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้รวมไปถึงการเชื่อมโยงพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอมและพัฒนาเป็น “ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม” หรือ “SACIT Craft Communities” ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 38 ชุมชนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม สมาชิกในชุมชน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ทั้งนี้ หัวใจหลักของ “ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม” คือการอนุรักษ์ทักษะภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ รวมไปจนถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้งานหัตถศิลป์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น และเป็นการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าที่จะสามารถต่อยอดไปสู่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับงานหัตถศิลป์ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการสืบทอดและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

แหล่งชุมชนหัตถกรรมทั้งหมด

กลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์

88 ม.1 ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 

ดูรายละเอียด

หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านกาด

36/1 ม.5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 50360 

ดูรายละเอียด

หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)

ม.4 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ดูรายละเอียด

วิสาหกิจชุมชนลุงป่วน เครื่องเงินลายโบราณ

เลขที่ 68 บ้านโชค ม.3 ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 

ดูรายละเอียด

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 70000 

ดูรายละเอียด

ดาหลาบาติก ครูช่างธนินทร์ธร

187/4 ถ.กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 81000 

ดูรายละเอียด

กลุ่มอนุรักษ์บาตรไทยและภูมิปัญญาไทย (บ้านบาตร)

เลขที่ 38 ซอยบ้านบาตร ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100 

ดูรายละเอียด

กลุ่มมัดหมี่โฮลโบราณทอผ้าสีธรรมชาติ

เลขที่ 4 ม.8 บ้านนาตัง ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 

ดูรายละเอียด

ชุมชนหัตถกรรมทอผ้าแพรวาบ้านโพน

42 ม.4 บ้านโพน ตำบลโพน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

ดูรายละเอียด

ชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล (บ้านเหนือดอนอิฐ)

อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

ดูรายละเอียด