ดาหลาบาติก ครูช่างธนินทร์ธร

187/4 ถ.กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 81000 

ผู้ติดต่อ :
ครูธนินทร์ธร รักษาวงศ์
เบอร์ติดต่อ :
081-566-9655
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ

นอกจากความงามแห่งท้องทะเล และทรัพยากรธรรมชาติแล้ว จังหวัดกระบี่ยังมีงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นที่น่าหลงใหลและทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาอย่างงานผ้าบาติกแบบโบราณ ที่ใช้ระยะเวลาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างประณีตด้วยมือทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ลวดลาย สีสันบนผืนผ้าที่สะท้อนเรื่องราวและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเปรียบดังผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าโดย ครูธนินทร์ธร รักษาวงศ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2556 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  หรือ SACICT แห่ง “ดาหลาบาติก” คือผู้ที่มุ่งมั่นและอุทิศตนในการสืบต่อและเผยแพร่ภูมิปัญญานี้

การติดต่อ และการเดินทาง