กลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์

88 ม.1 ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 

ผู้ติดต่อ :
คุณสุพจน์ โสฬส
เบอร์ติดต่อ :
094-383-1155
เวลาทำการ :
08.00 - 17.00
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ

ณ ชุมชนทอผ้าไหมโบราณ บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่ตั้งของ “กลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมการทอผ้ายกทองแบบราชสำนักโบราณ  ซึ่งต้องใช้กี่ทอผ้าที่มีรูปแบบพิเศษอาศัยการสอดประสานฝีมือของช่างทอและผู้ช่วยรวม  4  คนเพื่อถักทอเส้นไหมผ่านไม้ตะกอนับพันให้ได้ออกมาเป็นลวดลายที่งดงามบนผืนผ้า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมขั้นตอนต่างๆ  ได้ตั้งแต่การสาวไหม การย้อม การทอ และพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้

การติดต่อ และการเดินทาง