ชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล (บ้านเหนือดอนอิฐ)

อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

ผู้ติดต่อ :
ครูพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี
เบอร์ติดต่อ :
089-413-1250
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ

“ศิลาดล” เครื่องปั้นดินเผาสีเขียวไข่กา ผิวแตกลายงา ฝีมือลายเส้นการเขียนสีใต้เคลือบ ลวดลายที่สะท้อนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา ปรัชญาชีวิตอันล้ำค่าโดยครูพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2555 ศิลปินผู้สั่งสมภูมิปัญญาการทำ “ศิลาดล” นำคุณค่างานหัตถกรรมโบราณจากเชียงใหม่มาสู่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้สร้างงาน สร้างอาชีพ และเปิดให้ผู้สนใจได้เรียนรู้งานหัตถศิลป์พร้อมชมเสน่ห์เมืองส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์

การติดต่อ และการเดินทาง