จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 70000 

ผู้ติดต่อ :
ครูอุดม สมพร
เบอร์ติดต่อ :
089-616-4852
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ
  • ท่ามกลางโลกที่เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  รากเหง้ายังคงเป็นเสมือนสิ่งที่คอยย้ำเตือนถึงที่ที่เราเคยจากมาหากไม่มีรากที่แข็งแรงก็จะไม่มีใบ ไม่มีผล ไม่มีดอกที่สวยงามได้เลย จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวแห่งนี้คือสถานที่ที่ได้รวบรวมความทรงจำ ความภาคภูมิใจและมรดกทางปัญญามากมายของชุมชนชาวไท-ยวนเล็กๆ ในจังหวัดราชบุรีที่อพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนเมื่อกว่า 200 ปีก่อน
  • จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากแนวคิดของ ครูอุดม สมพร ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2552 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT และคณะก่อตั้งที่เล็งเห็นถึงกิตติคุณของบรรพชนไท-ยวนในจังหวัดราชบุรีและต้องการถ่ายทอดสิ่งดีงามเหล่านี้ไปสู่ลูกหลานให้ได้หวนถึงอดีตที่ถูกหลงลืมจึงร่วมมือกับชุมชนในการรวบรวมสิ่งของจิปาถะนานับชนิดในชีวิตประจำวันที่มีคุณค่าทางจิตใจสะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ของชาวไท-ยวนที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปหัตถกรรม เช่น การทอผ้าจกแบบโบราณ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ หมู่บ้านหัวนา ซึ่งยังคงมีการทำดาบไม้ของเล่น  ทำดอกเข็ม โมบายเพื่อเป็นสิริมงคล หรือแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนสหกรณ์การเกษตรไท-ยวน ราชบุรี จำกัด เพื่อเป็นที่ระลึก
การติดต่อ และการเดินทาง