กลุ่มมัดหมี่โฮลโบราณทอผ้าสีธรรมชาติ

เลขที่ 4 ม.8 บ้านนาตัง ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 

ผู้ติดต่อ :
ครูสุรโชติ ตามเจริญ
เบอร์ติดต่อ :
087-241-4220
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ
  • สุรินทร์เป็นจังหวัดเล็กๆ ในดินแดนอีสานใต้ที่รุ่มรวยไปด้วยศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากศิลปะเขมรโบราณ  ฝีมือและพรสวรรค์ที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปี ถูกแสดงออกผ่านผลงาน  “การทอผ้าไหมมัดหมี่โฮล” อันเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของที่นี่
  • บุคคลที่เป็นหลักให้กับภารกิจสืบทอดงานทรงคุณค่านี้  นำโดยครอบครัวของครูสุรโชติ ตามเจริญ ครูศิลป์ของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ SACICT
  • ที่บ้านนาตัง อ.เขวาสินรินทร์ แห่งนี้ ครูสุรโชติได้เล็งเห็นคุณค่าของงานศิลปะบนผืนผ้าไหมมัดหมี่โฮลโบราณที่มัดลายและย้อมเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติ เช่น ครั่ง มะพูด ที่นับวันจะหาคนสานต่อได้ยาก ครูจึงอาศัยความคิดสร้างสรรค์  พัฒนา  ค้นคว้าลวดลายใหม่ๆ  รวมทั้งได้รื้อฟื้นลายโบราณที่สูญหายไปและนำกลับมาทำใหม่ให้ผืนผ้าโฮลกลับมาโลดแล่นอีกครั้ง  นอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สาธิตการฟอกย้อมสีธรรมชาติ  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงมือมัดย้อมครามเสื้อยืดด้วยตนเอง  ท่องเที่ยวในหมู่บ้านด้วยรถอีแต๋น ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านและพักค้างคืนที่บ้านพักโฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแบบอีสานใต้
การติดต่อ และการเดินทาง