ชุมชนหัตถกรรมทอผ้าแพรวาบ้านโพน

42 ม.4 บ้านโพน ตำบลโพน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

ผู้ติดต่อ :
ครูคำสอน สระทอง
เบอร์ติดต่อ :
081-061-7246
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ
  • บ้านโพน  ชุมชนในพื้นที่อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า  โดยบรรพชนชาวภูไทได้ย้ายมาตั้งรกรากในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2400 ทำให้ชุมชนมีวัดเก่าแก่ อาหารท้องถิ่นแบบขันโตก ศิลปะการฟ้อนรำที่สนุกสนานในแบบฉบับของชาวภูไท ที่สำคัญที่สุดคือชาวภูไทได้นำภูมิปัญญาอันล้ำค่าในการทอผ้าไหมแพรวาติดตัวมาด้วย  ซึ่งผ้าไหมแพรวานี้เป็นผ้าไหมทอมือที่งดงาม  ทรงคุณค่าตามสมญานาม “ราชินีแห่งผ้าไหม” ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ
  • ที่บ้านโพนมีครูช่างเครื่องทอผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอยู่หลายท่าน  อาทิ ครูคำสอน  สระทอง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และครูศิลป์ของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ครูคำใหม่  โยคะสิงห์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และครูประคอง  จันทะมาตย์  ครูช่างศิลป์หัตถกรรม พ.ศ. 2555 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT  ที่มีความเพียรและอุทิศชีวิตให้กับการศึกษา  ค้นคว้า พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้การทอผ้าไหมแพรวา  ครูแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมผ้าไหมแพรวา  ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม  การย้อมสี  ไปจนถึงการทอ  ถือได้ว่าชุมชนหัตถกรรมทอผ้าแพรวาบ้านโพน  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลัง  ดังที่ครูศิลป์และครูช่างเคยให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จที่หมู่บ้านว่าจะสืบทอดภูมิปัญญานี้ไว้ให้คงอยู่ไว้ชั่วหลาน  โดยผู้ที่สนใจสามารถมาเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมแพรวาได้ครบทุกขั้นตอน  รวมไปถึงการพักโฮมสเตย์ชุมชนเพื่อซึมซับวิถีชีวิตชาวภูไทบ้านโพน
การติดต่อ และการเดินทาง