กลุ่มอนุรักษ์บาตรไทยและภูมิปัญญาไทย (บ้านบาตร)

เลขที่ 38 ซอยบ้านบาตร ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100 

ผู้ติดต่อ :
ครูหิรัญ เสือศรีเสริม
เบอร์ติดต่อ :
086-104-9639
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ
  • “บ้านบาตร” ชุมชนเล็กๆ ที่สืบทอดศิลปหัตถกรรมการทำบาตรพระด้วยมือมาอย่างยาวนานกว่า 250 ปีถือเป็นชุมชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการเติบโตของเทคโนโลยี ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในการทำบาตรที่ถูกต้องตามธรรมวินัย ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาต่อไปตราบนานเท่านานโดยบาตรของบ้านบาตรนั้นนอกจากจะทำด้วยมือทุกขั้นตอนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของช่างในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไปเพื่อให้บาตรที่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยแล้ว บาตรทำมือยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 100 ปีและให้เสียงที่ดังกังวาลเหมือนเสียงระฆังเมื่อตีอีกด้วย
  • ที่นี่เองยังโดดเด่นในเรื่องของการเป็น “ชุมชนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม”  โดยผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้คือ ครูหิรัญ เสือศรีเสริม ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2559 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ SACICT และประธานชุมชนบ้านบาตรซึ่งชาวบ้านบาตรเปิดบ้านต้อนรับให้ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสกรรมวิธีในการทำบาตร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้เข้าชมวิธีการทำในแต่ละขั้นตอน ไปจนถึงการให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองเป็นผู้ตีบาตรด้วยตนเอง  เพราะครูเชื่อว่าการทำบาตรด้วยมือนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนในทุกมุมโลก ครูจึงต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปะนี้ไว้ ควบคู่ไปกับการทำให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานฝีมือที่เก่าแก่นี้ไปพร้อมๆ กัน
การติดต่อ และการเดินทาง