แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

งานสลักดุนรูปพระนารายณ์ยุดนาค

งานสลักดุนรูปพระนารายณ์ยุดนาค เป็นผลงานของนายสำเนียง ผดุงศิลป์ ที่สร้างสรรค์งานสลักดุนในรูปแบบงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์โดยการคัดลอกลายเส้นจากภาพถ่ายที่นำมาขยายขนาดให้พอดีกับเนื้อโลหะ และนำไปสลักเส้นตามแบบ และดุนให้มีมิติ ตกแต่งรายละเอียดด้านหน้าให้เหมือนจริง  สีเนื้อโลหะสีทองแดง รมดำ

วัสดุ
ทองแดง
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องโลหะ