แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

สร้อยคอดวงดาวนพเก้า

“สร้อยคอดวงดาวนพเก้า” เป็นเครื่องประดับทองโบราณตามขนบงานเครื่องทองสกุลช่างเพชรบุรี ใช้การดัดลวดและตกแต่งด้วยลูกไม้ปลายมือที่เลียนแบบพรรณไม้พฤกษาตามธรรมชาติห้อยบริเวณสายสร้อยแบบอยุธยา พร้อมประดับด้วยอัญมณีทั้ง 9 ชนิด ประกอบด้วย เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์

วัสดุ
ทองคำ เพชร พลอย
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องโลหะ