แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

ดาบทองหัวสิงห์

  • ฝัก : ไม้สักเหลาขึ้นรูป หุ้มด้วยทองแดงดุนลายไทย ดอกลักร้อย และใบเทศก้ามปูลงรักกปิดทอง
  • ใบมีด : เหล็กตีเป็นเนื้อเดียวกัน ขึ้นรูปหัวดาบหัวสิงห์ เจียรคมเต็มเล่ม ตอกลายไทยลงยันต์ ทั้ง 2 ด้าน
  • ด้าม : เป็นด้ามไม้สัก กลึงขึ้นรูป คั่นด้วยลูกแก้ว ปลายหัวบัว กระจัง และด้ามเป็นทองแดง ดุนลายไทย
วัสดุ
ฝักทำจากไม้สักและทองแดง ด้ามทำจากไม้สัก ใบมีดทำจากเนื้อเหล็กกล้า
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องโลหะ