แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

ผ้าไหมมัดหมี่ลายนาคเกี้ยว

ผ้าไหมมัดหมี่ลายนาคเกี้ยว  เป็นลายที่ทธนกฤต คล้ายหงส์ พัฒนาขึ้นโดยนำลายดั้งเดิมมาปรับรูปแบบให้ดอกลายใหญ่ขึ้น และเอาลายหน้านางของผ้าออกและเพิ่มเชิงผ้าแทน เกิดเป็นความงดงามที่ร่วมสมัยและทำให้ผู้บริโภคทุกวัยนำมาสวมใส่ได้ง่ายขึ้น

วัสดุ
เส้นไหม
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องทอ