แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

ผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่ง ตัวซิ่นลายไก่หนุ่มสาว

ผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่ง  สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยเทคนิคการทอแบบจก ตัวซิ่นลายไก่หนุ่มสาว ซึ่งครูนิทัศน์ จันทร ได้แนวคิดมาจากการนำลายนักกษัตริย์มาประกอบเป็นลายบนตัวซิ่น ตีนซิ่นเป็นตีนจกมีลายขอก่างรังแตน มีลายประกอบคือ ลายเอี้ยนก  ลายดอกตะวัน  ลายขอกูด  ลายดอกบัวเครือ ลายเจียงปืน  จบชายด้วยลายสร้อยสา  ขอบตีนซิ่นจกลายกว๊านหมาน้อย

วัสดุ
เส้นฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ เส้นไหมและเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องทอ