แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

โถจุกแป้น

“โถจุกแป้น” เป็นภาชนะโถทรงแตงที่มีฝาปิด โดยจุกฝาด้านบนเป็นวงกลมแบน ใช้สำหรับสิ่งของต่าง ๆ อย่างเครื่องประทินผิว หรือใช้บรรจุอาหาร พื้นสีหลักเป็นสีเขียวและสีแดง บริเวณตัวโถและฝาตกแต่งด้วยลายบัวเจ็ดสี ซึ่งเป็น “ลายก้านต่อดอกในช่องกระจกกลีบบัว” แต่ละกลีบจะลงสีพื้นแตกต่างกันถึง 7 สี ได้แก่ สีขาว สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อน สีชมพู สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีฟ้าอ่อน บริเวณขอบปากโถและฝาวาดด้วยลายลูกคั่นเป็นลายดอกสลับก้านขดบนพื้นแดงคั่นด้วยขอบสีขาว และกลางจุกฝาแป้นวาดลายดอกไม้สีแดง

วัสดุ
ดินพอร์สเลน, สีฝุ่นสำหรับสีบนเคลือบ
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องดิน