แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

กรงนกเขาชวาซี่ใหญ่

กรงนกเขาชวาซี่ใหญ่ เป็นกรงนกขนาดใหญ่มีซี่กรงทั้งหมด 99 ซี่ ซึ่งถือเป็นเลขมงคล ผู้ครอบครองจะได้พบกับสิ่งดีๆ  ซี่กรงมีการแกะลายดอกไม้ติดเม็ดสีขาวที่ทำด้วยงาช้างประดับดอก ส่วนฐานล่างแกะเป็นลายดอกมะลิประดับ หัวกรงทำด้วยไม้ประดู่ ส่วนตะขอเป็นเหล็กแกะเป็น   ลายหงส์ ทำประตูปิด เปิดไว้ด้านล่างของกรงนก

วัสดุ
ไม้ไผ่สีสุกหรือไม้ไผ่ตง และหวายตะขาบทองมาเลเซีย
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องไม้