แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

ผ้าลาวครั่งเล่าเรื่องลายโบราณ

ผ้าลาวครั่งเล่าเรื่องลายโบราณผืนนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องวิถีชีวิต และความเชื่อ ผ่านการทอเป็นผืนผ้า ใช้สำหรับทำถวายในวันสุดท้ายของประเพณีสงกรานต์ (วันปลุกธง) ผ้าทอไทครั่ง(ลาวครั่ง) คือ ผลผลิตที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างทอผ้า ที่อาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลา หลายชั่วอายุคนโดยแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนผ้าซิ่นไทยครั่ง  และจะสะท้อนถึงความเชื่อของคนอุทัยธานี ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากลาวครั่ง หรือ ลาวเวียง โดยเฉพาะลาย “นาค” ซึ่งเป็นความเชื่อของคนพื้นบ้านว่าเป็นสัตว์คุ้มครอง ที่คอยปกป้องเมืองเวียง (เมืองหลวงของลาวสมัยโบราณ) จึงได้ออกมาเป็นผ้าลายนาค เพื่อบอกเล่าให้ลูกหลานได้เคารพนับถือสืบต่อมา และลายผ้ายังบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่อง ราววิถีชีวิต เช่น ลายขอกำ หมายถึงการยืนหยัดด้วยตัวเอง  ลายอ้อแอ้ หมายถึงเสียงของล้อเกวียนทีดังขึ้นระหว่างการอพยพถิ่นฐาน สายกว้าน หมายถึงการอพยพเป็นขบวน และลายอื่นๆ อีกมากมายที่แสดงถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวลาวครั่ง

เส้นฝ้ายทั้งหมดที่ใช้ในการทอได้มาจากการย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกมะพูด คราม เปลือกนนทรี และเปลือกประดู่ ผ้าลาวครั่งเล่าเรื่องลายโบราณ เป็นผ้าที่มีการทอจกทั้งผืนแบ่งจังหวะการเล่าเรื่องราวผ่านลานจกที่ต้องอาศัยความชำนาญของผู้สร้างสรรค์ โดยลายแต่งหัวบน ทอจกลายดอกแก้ว คั่นด้วยทอขัดสลับ 5 สี รองด้วยลาย ดอกจันใหญ่  ลายช้าง  ลายหลักส่วนบนทอจกลายดอกตะวัน หรือลายตะแหล่ว ลายนาค 2 หัวเล็ก-ใหญ่ และลายนาค 1 หัว ส่วนคั่นลายทอจกลายดอกจันใหญ่ ลายม้า  ลายนก  ดอกจันใหญ่  และลายแมงมุม ลายหลักส่วนล่าง ทอจกลายต้นไม้โบราณ  ลายคน ลายทหารถือปืน ลายทหารม้า  ลายแคน และลายแต่งหัวล่างทอจกลายสร้อยสน

วัสดุ
ผ้าฝ้ายธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องทอ