กิตญากรณ์ (ประคอง) จันทะมาตย์

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

เน้นปรับลายให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น

ผสมผสานลายต้นฉบับแต่ก่อนกับลายสมัยใหม่

ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก SACIT :
พ.ศ. 2555
เพศ :
หญิง
ประเภทผลงาน :
เครื่องทอ
สถานะ :
มีชีวิต