คำสอน สระทอง

ครูศิลป์ของแผ่นดิน

ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก sacit :
พ.ศ. 2553
เพศ :
หญิง
ประเภทผลงาน :
เครื่องทอ
สถานะ :
มีชีวิต