สุรโชติ ตามเจริญ

ครูศิลป์ของแผ่นดิน

“ครูสุรโชติ ตามเจริญ” ผู้สืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าโฮล รุ่นที่ 3 จากการที่ได้มาเป็นเขยสุรินทร์และเห็นคุณยาย ของภรรยาทอผ้าและมัดหมี่ลายผ้า ด้วยความคุ้นเคยในวัฒนธรรมการทำผ้าโฮลโบราณจึงเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และเริ่มฝึกฝนการมัดหมี่ การย้อมสีธรรมชาติจนชำนาญ ก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบดั้งเดิม โดยสืบค้นลายผ้าเก่าจากพิพิธภัณฑ์ หนังสือผ้าโบราณ รังสรรค์เป็นผืนผ้าให้กลับมาอวดโฉมอีกครั้งเพื่อรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหาย

ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก SACIT :
พ.ศ. 2559
เพศ :
ชาย
ประเภทผลงาน :
เครื่องทอ
สถานะ :
มีชีวิต
เว็บไซต์แบรนด์/ชุมชน - เพจชุมขน/ส่วนตัว :