คำสำคัญ"���������������������������������������������������"