คำสำคัญ"������������������������������������ ���������������������������"