คำสำคัญ"������������������������������������ ������������������������"