คำสำคัญ"������������������������������ ������������������������������������"