คำสำคัญ"������������������������������ ������������������������"