คำสำคัญ"��������������������������� ������������������������������"