คำสำคัญ"��������������������������� ���������������������������"