คำสำคัญ"��������������������������� ������������������������"