คำสำคัญ"������������������������ ������������������������������������"