คำสำคัญ"������������������������ ������������������"