คำสำคัญ"��������������������� ���������������������������������������"