คำสำคัญ"��������������������� ������������������������"