พงษ์มิต อุปนันท์

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

ศิลปะเครื่องทองยัดลาย ประณีตศิลป์อันวิจิตรบรรจงผ่านเส้นโลหะทอง 99% สร้างความแตกต่างอันล้ำค่าให้แก่งานเครื่องประดับฝีมือของช่างไทยที่ทำด้วยหัวใจซึ่งหล่อหลอม เอาความหลงใหลในเสน่ห์ของการทำเครื่องเงินในอดีตสู่งานหัตถศิลป์ที่หาสิ่งใดมาประเมินค่าไม่ได้ ในนาม “ช่างแดง” หรือ “ครูพงษ์มิต อุปนันท์” ที่เริ่มจากความชอบศิลปะการทำเครื่องเงินโบราณ เรียนรู้ ฝึกฝนจากลุงส่างปาน ครูช่างชาวไทใหญ่ผู้ชำนาญการทำเครื่องเงินแบบเรียบง่ายในอดีต มาสู่งานทอง “ยัดลาย” ซึ่งเป็นคำที ่ช่างแดงบัญญัติขึ้นมา หรืองานศิลปะในอียิปต์โบราณที่เรียกว่า Filigree ด้วยกรรมวิธีและเทคนิคในการสร้างชิ้นงาน อันละเอียดอ่อน

ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก sacit :
พ.ศ. 2559
เพศ :
ชาย
ประเภทผลงาน :
เครื่องโลหะ
สถานะ :
มีชีวิต