อัญชลี อุปนันท์

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

เอกลักษณ์ของผลงานครูอัญชลีคือเครื่องประดับเงินแบบยัดลาย ส่วนมากจะขึ้นโครงเครื่องประดับเป็นลายโบราณ เช่น โคมไฟโบราณ นกยูง เป็นต้น

ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก SACIT :
พ.ศ. 2554
เพศ :
หญิง
ประเภทผลงาน :
เครื่องโลหะ
สถานะ :
มีชีวิต