มีชัย แต้สุจริยา

ครูศิลป์ของแผ่นดิน

หัวใจสำคัญของงานคือ ทุกกระบวนการของการทำผ้ากาบบัว ขอเพียงให้ทำด้วยความสุขใจ

ครูมีชัย แต้สุจริยา หรือ “ครูเถ่า” ทายาทแห่งบ้านคำปุน  ที่หลงใหลในเสน่ห์ผืนผ้าของคุณยายและคุณแม่คำปุน ศรีใส ผู้เป็นมารดาที่ได้ถักทอคุณค่าผืนผ้ามาตั้งแต่ครั้งอดีต รวมถึงผ้าปูมเก่าของคุณยายที่เป็นผ้าบรรดาศักดิ์ของต้นตระกูลอันมีลวดลายอันวิจิตร ผ่านการทอที่ประณีต คือจุดเริ่มต้นเจียรไนเพชรแห่งเมืองอุบลให้เปล่งแสงและรังสรรค์ผืนผ้ามาแต่เยาว์วัย จนได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่น จากการบ่มเพาะภูมิปัญญาและทักษะฝีมือจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้คิดค้น “ผ้ากาบบัว” ผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งอุทิศตนส่งต่อมรดกแห่งภุมิปัญญาการทอผ้าไปสู่ชุมชนอย่างกว้างขวางมาจวบจนปัจจุบัน

ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก sacit :
พ.ศ. 2559
เพศ :
ชาย
ประเภทผลงาน :
เครื่องทอ
สถานะ :
มีชีวิต
เว็บไซต์แบรนด์/ชุมชน - เพจชุมขน/ส่วนตัว :