วาทิต ไทรวิมาน

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ มีเมตตา มีมานะอดทนและขยัน ยิ่งให้ยิ่งได้ ให้ความรู้กับผู้สนใจด้านดนตรีมากเท่าไหร่การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทางดนตรียิ่งเจริญงอกงามมากไปเท่านั้น

  • ครูวาทิต เป็นชาวจังหวัดนครปฐม ในครอบครัวเกษตรกร แต่ที่บ้านคุณพ่อเป็นคนที่ชอบบรรเลงซอด้วงยามว่าง ครูวาทิตก็ลักจำแนวทางซอของคุณพ่อ จนสามารถเล่นซอออกงานได้ เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 บิดาจึงได้พาครูวาทิตไปฝากทำงานเป็นลูกมือในห้าง ดุริยบรรณ ตำนานของร้านเครื่องดนตรีไทย ที่สืบเชื้อสายมากจากครูมีแขก “ต้นตระกูลดุริยางกูร” บรมครูทางดนตรีไทยราชสำนัก มีชื่อเสียงในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 ผู้ได้รับฉายา “เจ้าเพลงทยอย” โดยเฉพาะปี่และซอสามสาย ได้รับราชการเป็นครูปี่พาทย์ในกรมปี่พาทย์ ฝ่ายพระบวรราชวัง (พระบาทสมเด็จ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระประดิษฐ์ไพเราะ
  • ที่ดุริยบรรณ ครูวาทิตเริ่มต้นทำงานทุกอย่างตั้งแต่ช่างไม้ ช่างใส ช่างกลึง เก็บเกี่ยวประสบการณ์จนได้เป็นนายช่างใหญ่ของร้านดุริยบรรณ ด้วยอายุงานถึง 15 ปีก่อนจะแยกออกมาทำกิจการร้านเครื่องดนตรีไทยเองเพราะมีครอบครัวต้องเลี้ยงดู ในชื่อ “ร้านครูจ้อนดนตรีไทย” โดยมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นผู้รับจ้างผลิตให้กับร้านเครื่องดนตรี “ย่งเส็ง” ย่านเวิ้งนครเกษม ที่ชนะการประมูลประกวดราคาทำเครื่องดนตรีไทยให้กับหน่วยงานราชการ ต่อเนื่อง
  • ในยุคที่รับผลิตเครื่องดนตรีไทยให้กับโรงเรียนสถาบันการศึกษา โรงงานผลิตครูจ้อนดนตรีไทย มีคนงานถึง 80 คน โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในกระบวนการผลิต ทำให้เครื่องดนตรีไทยในนามดุริยางค์ไทย ได้รับรองมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งในและต่างประเทศ สามารถผลิตได้ตามต้องการเฉพาะแบบ เฉพาะบุคคลด้วยชิ้นงานที่มีความสวยงามวิจิตร ตระการตา
  • ปัจจุบัน ลูกชายคนโตของครูวาทิตแยกตัวออกไปผลิต ซออย่างเดียว ส่วนกิจการร้านครูจ้อนดนตรีไทยนั้นลูกชายคนสุดท้อง รับช่วงบริหารต่อ ครูวาทิตถือเป็นหนึ่งใน ครูช่างทำเครื่องดนตรีไทย ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องจารีตตามราชสำนัก และคุณภาพเสียงที่ได้มาตรฐานของเครื่องดนตรีไทย นับเป็นช่างทำซอสามสายคนสำคัญของประเทศไทย รวมถึงซอด้วง ซออู้และเครื่องดนตรีไทยชนิดอื่นๆ ได้แก่ จะเข้ ขิม เป็นต้น
ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก sacit :
พ.ศ. 2556
เพศ :
ชาย
ประเภทผลงาน :
เครื่องอื่นๆ
สถานะ :
เสียชีวิต
เว็บไซต์แบรนด์/ชุมชน - เพจชุมขน/ส่วนตัว :