สมชัย ชำพาลี

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

จะทำอะไร ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำให้สุดฝีมือ ทำด้วยความจริงใจ ชีวิตจึงจะไปได้

  • ครูสมชัยเกิดในครอบครัวเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ประสบการณ์ที่บ่มเพาะให้ครูสมชัยใกล้ชิดกับงานดนตรี เพราะบิดาเป็นชาวนาที่มีฝีมือทางช่างไม้ทำเครื่องมือทางการเกษตร เกวียน ผลาญ ไถไว้ใช้ และยังมีเวลาเพียงพอที่จะเล่นซอด้วงยามค่ำ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นเอง ขณะเดียวกันยังได้ส่งเสริมให้ครูสมชัยได้ฝึกเล่นซอด้วงตั้งแต่เยาว์วัย ทว่าสิ่งนั้นกลับเป็นเหมือนสะพานเชื่อมสู่เครื่องดนตรีไทย เพราะครูสมชัยชอบดู”ลิเก” มหรสพพื้นบ้านที่ทำให้ครูสมชัยหลงรักเสียงระนาดขนาดหาหนทางเรียนรู้เป็นเรื่องเป็นราว แต่ขัดสนด้วยทุนทรัพย์จึงเรียนได้เพียงทักษะทางระนาดเบื้องต้น
  • ทักษะระนาดที่ติดตัว ไว้ใช้ออกงานกับคณะละครลิงในช่วงว่างเว้นจากงานนาของครอบครัว ไต่เต้าจนได้เข้าเป็นมือระนาดลิเก เดินสายใช้เชิงดนตรีระนาดเลี้ยงชีพทั่วราชอาณาจักร เพิ่มความชำนาญพัฒนาฝีมือชั้นเชิงระนาดจนสามารถซ่อม สร้าง เครื่องดนตรีไทย หลายประเภทไว้ใช้เองผ่าน อัจฉริยะภาพทางดนตรีที่ครูพักลักจำมาตลอดเส้นทาง และเอกลักษณ์ระนาดของครูสมชัยมีเสียงพริ้ว กังวานจับใจผู้ได้ยิน กระทั่งเพื่อนฝูงวงการดนตรีไทยที่อยากได้เครื่องดนตรีไทยได้มอบความไว้วางใจให้ครูสมชัยรังสรรค์ผลงาน จนเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นในหมู่นักเลงดนตรีไทย ได้ตั้งหลักปักฐานสร้างครอบครัวในชื่อ “สมชัยการดนตรี” อยู่ระแวกหน้าวัดยางสุทธาราม ย่านพรานนก มาวันนี้ก็กว่า 46 ปี เอกลักษณ์อันโดดเด่นของงานเครื่องดนตรีของครูสมชัย คืองานเครื่องไม้ ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ตี เป็นงานเข้าเรือนไม้โดยได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบ จากลายไทยศิลปะโบราณของซุ้มประตูโบสถ์วิหาร มาประยุกต์เข้ากับยุคให้ดูร่วมสมัยขึ้น เริ่มต้นจากลายการแปะลายทอง ต่อยอดพัฒนาเป็นงานแกะสลักไม้ ลงรัก ปิดทองอ่อนช้อยงดงาม โดยผลงานที่ได้รับการกล่าวขวัญในหมู่นักเลงดนตรีไทยคือรางระนาด ที่ปรับตีนระนาดให้ได้ 9 นิ้วครึ่ง
ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก sacit :
พ.ศ. 2555
เพศ :
ชาย
ประเภทผลงาน :
เครื่องอื่นๆ
สถานะ :
มีชีวิต
เว็บไซต์แบรนด์/ชุมชน - เพจชุมขน/ส่วนตัว :