ป่วน เจียวทอง

ครูศิลป์ของแผ่นดิน

ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

การอนุรักษ์และสืบสานการใช้ลวดลายศิลปะขอมที่มีมาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็น ตะเกาโบราณ (ตุ้มหู) สร้อย หรือกำไล ที่มีการใช้ลวดลายแบบขอมประดับอย่างเช่น เม็ดไข่ปลา ลายดอกรังผึ้ง ลายดอกขจร ฯลฯ ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์

ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก SACIT :
พ.ศ. 2552
เพศ :
ชาย
ประเภทผลงาน :
เครื่องทอ
สถานะ :
มีชีวิต