สิริวัฑน์ เธียรปัญญา

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

ไม่ปล่อยให้เวลาว่างไปเปล่าๆ โดยยึดตามหลักการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เน้นย้ำให้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์

การปักลวดลายลงบนผืนผ้าทอเป็นลวดลายเครือดอกไม้ต่างๆ

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสวยงามให้กับผืนผ้า

ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก sacit :
พ.ศ. 2554
เพศ :
ชาย
ประเภทผลงาน :
เครื่องทอ
สถานะ :
มีชีวิต